Giới thiệu công ty
Hệ thống sưởi sàn bằng điện
Hệ thống sưởi sàn khô
Hệ thống tan tuyết trên đường
Hệ thống tan băng dọn tuyết
Dây điện chuyên dụng
VIE RUS CHI ENG KOR

Điện thoại tư vấn

Email tư vấn

Tư vấn báo giá

Blog

Tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Đối với các nhân sự ưu tú, Enerpia áp dụng chính sách tuyển dụng mở, tiến hành tuyển dụng thường xuyên mà không cần đăng tin tuyển dụng riêng.

Hồ sơ xin việc mà ứng viên đã gửi đến sẽ được chúng tôi ưu tiên tiếp nhận ngay khi bộ phận liên quan phát sinh nhu cầu tuyển dụng.
Chúng tôi sẽ gửi thông báo riêng cho ứng viên về kế hoạch phỏng vấn nếu hồ sơ được đánh giá phù hợp.