Giới thiệu công ty
Hệ thống sưởi sàn bằng điện
Hệ thống sưởi sàn khô
Hệ thống tan tuyết trên đường
Hệ thống tan băng dọn tuyết
Dây điện chuyên dụng
VIE RUS CHI ENG KOR

Điện thoại tư vấn

Email tư vấn

Tư vấn báo giá

Blog

Tuyển dụng

Cơ cấu phòng ban

Bộ phận Kinh doanh nội địa Nghiệp vụ mua sắm công (KONEPS) Đảm nhận các nghiệp vụ đấu thầu, ký hợp đồng và toàn bộ các công việc liên quan tới các công trình do chính phủ cung cấp trên Hệ thống Mua sắm điện tử quốc gia Hàn Quốc
Kinh doanh nội địa Đảm nhận tất cả nghiệp vụ liên quan tới việc mua bán, thi công các sản phẩm của công ty một cách hiệu quả cho khách hàng
Nghiên cứu xu hướng thị trường và các thông số quy cách để xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý doanh thu để tạo ra lợi nhuận
Quản lý nhà thầu thi công Phụ trách nghiệp vụ marketing và quản lý các nhà thầu thi công và các đơn vị phân phối chính.
Bộ phận Kinh doanh ở nước ngoài Kinh doanh ở nước ngoài Đảm nhận toàn bộ nghiệp vụ về xuất nhập khẩu và marketing ở nước ngoài
Pháp nhân Trung Quốc Đảm nhận toàn bộ nghiệp vụ sản xuất, bán hàng, quảng bá, marketing đối với sản phẩm sưởi điện ENERPIA
Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh
(bộ phận kỹ thuật)
Thiết kế kỹ thuật Sử dụng chương trình CAD, lên bản vẽ thiết kế tối ưu cho các thiết bị và công trình thi công hệ thống sưởi
Marketing Thực hiện nghiệp vụ xây dựng chiến lược thúc đẩy bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, quản lý thương hiệu nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong nước để phù hợp với nhu cầu của khách hàng và tình hình thị trường
Thiết kế Đảm nhận công việc nâng cao giá trị của công ty và độ tin cậy của khách hàng thông qua các ý tưởng thiết kế chuyên nghiệp
Thiết kế quảng cáo, thiết kế sản phẩm, thiết kế ấn phẩm, thiết kế website và blog web
Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ Nghiên cứu phát triển Thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển bám sát mục tiêu chiến lược kinh doanh với mục đích đổi mới cấu trúc ngành nghề, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, cải tiến quy trình và khai thác các tiềm năng phát triển trong tương lai
Bộ phận sản xuất Sản xuất Thực hiện nghiệp vụ sản xuất trên nền tảng tư duy máy tính
Bộ phận quản lý chất lượng Quản lý chất lượng Quản lý nhà máy thông minh, quản lý trang thiết bị, kiểm soát quy trình xuất xưởng, kiểm soát vật tư nguyên liệu
Bộ phận quản lý Tổng vụ Quản lý tài sản liên quan tới hoạt động của công ty và đại diện pháp nhân công ty thực hiện công việc pháp lý
Phụ trách công tác hỗ trợ hành chính, tổ chức các sự kiện nội bộ, quản lý văn phòng để nâng cao hiệu quả sản xuất
Nhân sự Xây dựng và áp dụng các chính sách nhân sự theo tầm nhìn chiến lược của công ty, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá công bằng để quản lý hiệu quả và làm thỏa mãn cán bộ nhân viên
Kế hoạch Xây dựng mục tiêu công ty cần hướng tới, thiết lập nhiệm vụ, tầm nhìn và xác lập mục tiêu kinh doanh sao cho các bộ phận trong công ty có thể dịch chuyển theo định hướng chung để đạt mục tiêu đó
Đào tạo Đảm nhận nhiệm vụ liên quan tới việc đào tạo như xây dựng kế hoạch đào tạo và triển khai thực hiện nhằm mục đích trau dồi và bồi dưỡng năng lực cho toàn thể nhân viên
Kiểm soát quản lý Thực hiện nhiệm vụ xây dựng mục tiêu quản lý và MBO theo định hướng chiến lược trung dài hạn và quản lý kết quả hoạt động
Thông qua hoạt động phân tích kết quả kinh doanh, quản lý mục tiêu và ngân sách để đánh giá khả năng sinh lời và ổn định cơ cấu tài chính