Giới thiệu công ty
Hệ thống sưởi sàn bằng điện
Hệ thống sưởi sàn khô
Hệ thống tan tuyết trên đường
Hệ thống tan băng dọn tuyết
Dây điện chuyên dụng
VIE RUS CHI ENG KOR

Điện thoại tư vấn

Email tư vấn

Tư vấn báo giá

Blog

Vật liệu khẩu trang

Dây kẽm nẹp mũi

Dây kẽm nẹp mũi

Single core

Double core

Ưu điểm đặc biệt của dây kẽm nẹp mũi Enerpia
  • Nhà máy thông minh
  • Chúng tôi đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất để sản xuất sản phẩm hoàn hảo nhất, đồng thời ứng dụng mô hình nhà máy thông minh để quản lý chất lượng của toàn bộ sản phẩm.
  • Quản lý chất lượng, quản lý môi trường
  • ISO 14001:2015 Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường
    ISO 9001:2015 Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng
  • Năng lực công nghệ vượt trội
  • Chúng tôi đã và đang sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao nhất với hệ thống quản lý chuyên nghiệp được vận hành bởi bộ phận giám sát sản xuất chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, cùng những nỗ lực nghiên cứu và phát triển công nghệ của Trung tâm nghiên cứu,.
Bảng thông số kỹ thuật dây kẽm nẹp mũi
No Đường kính lõi sắt(mm) Số sợi Bề rộng ngoài(mm) Bề dày thanh kẽm(mm) Vật liệu cách nhiệt Đơn vị bao gói(M)
1 0.5 2 5.0 1.0 pp 1,600
2 0.5 2 4.3 1.0 pp 1,600
3 0.5 2 4.0 1.0 pp 1,600
4 0.5 2 3.6 1.0 pp 1,600
5 0.5 2 3.4 1.0 pp 1,600
6 0.5 2 3.0 1.0 pp 1,600
7 0.6 2 5.0 1.0 pp 1,600
8 0.6 2 4.3 1.0 pp 1,600
9 0.6 2 4.0 1.0 pp 1,600
10 0.6 2 3.6 1.0 pp 1,600
11 0.6 2 3.4 1.0 pp 1,600
12 0.6 2 3.0 1.0 pp 1,600
13 0.5 1 3.4 1.0 pp 2,000
14 0.5 1 3.0 1.0 pp 2,000
15 0.6 1 3.4 1.0 pp 2,000
16 0.6 1 3.0 1.0 pp 2,000
Kết quả thử nghiệm dây kẽm nẹp mũi

Kết quả thử nghiệm KOTITI
Kẽm nẹp mũi đơn 3mm

Kết quả thử nghiệm KOTITI
Kẽm nẹp mũi kép 5mm

Kết quả thử nghiệm KOTITI
Kẽm nẹp mũi kép 0.5/3mm

Kết quả thử nghiệm KOTITI
Kẽm nẹp mũi kép 0.5/4mm

Kết quả thử nghiệm KOTITI
Kẽm nẹp mũi kép 0.6/4mm

MSDS
(p,p)

MSDS
(Dây kẽm nẹp mũi)

MSDS
(Lõi sắt)